Sprovođenje

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kompanija GIZ poseduje veliko iskustvo u pružanju usluga i GIZ pruža podršku Vladi Savezne Republike Nemačke u postizanju zadatih ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. Iako većinski udeo u kompaniji poseduje Savezna Republika Nemačka, sama kompanija posluje kao preduzeće iz privatnog sektora u okviru svog mandata koji se odnosi na unapređenje uslova za život na održivom nivou. Globalno, GIZ zapošljava više od 20,700 osoba i prisutan je u preko 120 zemalja.

Kroz svoje delovanje koje je efektivno, efikasno i orijentisano potrebama klijenata, tokom proteklih 35 godina GIZ se potvrdio kao jedna od vodećih kompanija za pružanje usluga u oblasti održivog razvoja. Stoga, GIZ-ovi partneri i klijenti imaju korist od sinergija uspostavljenih između projekata, kao i od bogatog iskustva koje se proteže kroz različite zemlje i sprovedene projekte.

Operativno odeljenje GIZ International Services (GIZ InS) je osnovano kao sastavni deo GIZ-a 2002. godine. Od tog trenutka, GIZ InS je učestvovao u sprovođenju više od 1,700 projekata čija ukupna vrednost prevazilazi tri milijarde evra. GIZ InS pruža svoje usluge međunarodnim klijentima među koje spadaju Evropska unija, vlade drugih zemalja kao i klijenti iz privatnog sektora.

Mott MacDonald Romania S.r.l

Kompanija Mott MacDonald Rumunija je osnovana 90-ih godina u svrhu obavljanja aktivnosti kroz projekte finansirane od strane EU u jugoistočnoj Evropi. Nakon serije projekata tehničke pomoći u oblasti vode, životne sredine, transporta i energije, koji su uspešno sprovedeni od strane tima MM Rumunija, ova kancelarija je 2011. godine postala Centar grupe Mott MacDonald za sprovođenje projekata finansiranih od strane EU u Evropi i Africi.


Archidata S.r.l.

ARCHIDATA je kompanija orijentisana ka pružanju konsultantskih, kao i usluga dodatne vrednosti koje su ciljano kreirane za sector javne uprave. Osnovana kao konzorcijum kompanija, 1986. godine, Archidata je decembra 2005. godine postala društvo sa ograničenom odgovornošću (S.r.l.). Tokom godina, kompanija se fokusirala na pružanje podrške na programe sprovođene u Evropi kroz tim profesionalaca sa snažnom orijentacijom ka postizanju ciljeva.


ISMERI Europa S.r.l

Ismeri Europa multi-disciplinarni istraživački institute koji poseduje preko 35 godina iskustva stečeno kroz analizu politika i istraživanje ekonomskog razvoja I  kohezije, rada, socijalne politike, distribucije prihoda strukturnih politika EU. ISMERI je razvio i multi-disciplinarni pristup kombinujući makro-ekonomske analize I  modele sa širokim rasponom metoda kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja u oblasti  društvenih nauka, a sve u cilju prilagođavanja analiza specifičnim karakteristikama regiona. ISMERI je radio za brojne međunarodne, nacionalne i lokalne uprave u  Evropi, Severnoj Africi i Latinskoj Americi, kao i za Svetsku banku i za Među- američku razvojnu banku.


Konsultanti

Danuta Jablonska

Vodja tima/Vodeći ekspert za legalni i institucionalni okvir za kohezionu politiku

Valeria Paola Valeri

Vodeći ekspert za planiranje i programiranje