O projektu

section-cover
Želimo da osnažimo kapacitete za pravovremenu i efikasnu pripremu, sprovođenje, praćenje i vrednovanje projekata i programa koje su podržani od strane Strukturnog i investicionog fonda EU (ESIF). 

Značaj projekta

 • Naglašavanje važnosti Kohezione politike za budući socijalno-ekonomski razvoj Srbije;
 • Sprovođenje ovog projekta će pružiti podršku sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 22, kao i za aktivnosti koje vode ka zatvaranju Poglavlja 22 u pregovorima o pristupu;
 • Horizontalna priroda Poglavlja 22 (npr. važnost poglavlja za reformu javne uprave i za druga poglavlja).

Koheziona politika

Cilj kohezione politike je obezbeđivanje podrške državama članicama EU u unapređenju ekonomskog razvoja, smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju konkurentnosti. Koheziona politika takođe obezbeđuje resurse za otklanjanja razlika u razvoju između različitih evropskih regija, u skladu sa principom solidarnosti. Da bi se pripremila za pravilno korišćenje instrumenata kohezione politike, buduće članice EU moraju  započeti s pripremama u ranoj fazi procesa učlanjenja u EU. Uspeh u upravljanju kohezionom politikom zavisi od nekoliko faktora stoga postoje velike razlike među državama članicama EU u pogledu njihove sposobnosti korišćenja EU sredstava.

Napredak u Poglavlju 22

Republika Srbija je prošla kroz nekoliko koraka u procesu pregovora o pristupanju EU u okviru poglavlja 22 koje se odnosi na oblast kohezione politike. Analitički pregled i procena usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU, odnosno skrining za Poglavlje 22, obavljeni su 1. i 2. oktobra 2014. godine i 28. i 29. januara 2015. Kao rezultat procesa skrininga, Evropska komisija je izradila Izveštaj o skriningu navodeći da se Srbija ne može smatrati dovoljno pripremljenom za pregovore o ovom poglavlju i preporučuje kao merilo otvaranja izradu detaljnog akcionog plana kojim se postavljaju jasni ciljevi i vremenski okvir kako bi se ispunili zahtevi kohezione politike EU. Takođe, izveštaj o skriningu pružio je procenu stepena usklađenosti i kapaciteta za sprovođenje u kojima je Srbija delimično usklađena sa pravnom tekovinom u oblastima koje pokriva ovo poglavlje. Vlada Srbije je, pod vođstvom MEI, izradila Akcioni plan za poglavlje 22 koji je usvojen 4. aprila 2019. Akcioni plan pokriva sve glavne pod-oblasti iz Poglavlja 22: Zakonodavni okvir; Institucijalni okviri; Administrativni kapaciteti; Programiranje; Praćenje i vrednovanje; Finansijsko upravljanje i kontrola. 

Cilj projekta je da pripremi javnu upravu Srbije za efikasno sprovođenje kohezione politike EU u Republici Srbiji. 

Očekivani rezultati projekta:

 • Usvojen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje kohezione politike EU.
 • Pripremljeni relevantni planski i programski dokumenti za kohezionu politiku EU.
 • Unapređeni kapaciteti institucija i tela imenovanih za sprovođenje kohezione politike, kao i partnera i potencijalnih korisnika na nacionalnom i podnacionalnom nivou, kroz programe za izgradnju kapaciteta.

Srbija je u ranoj fazi priprema što se tiče sprovođenja kohezione politike EU. Potrebno je rešiti određene nedostatke, posebno u vezi sa uspostavljanjem institucionalnog okvira i izgradnjom administrativnih kapaciteta. Međutim, iskustvo stečeno kroz upotrebu IPA instrumenta i njen doprinos razvoju struktura i mehanizama za implementaciju služi kao čvrsta osnova za buduće nadležnosti u okviru kohezione politike EU.

Sektor
 • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
 • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/139025/DH/SER/RS
Komponente
 • Pravni i institucionalni okvir za sprovođenje Kohezione politike EU
 • Pripremljeni odgovarajući planski i dokumenti za programiranje Kohezione politike EU
 • Kapaciteti institucija i tela nominovanih za sprovođenje Kohezione politike
 • Dodatna (horizontalna) komponenta – Ad hoc podrška
 • Komunikacija i vidljivost projekta
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
2.696.600 €
Vreme implementacije
Jul 2019. - Jul 2022.
Korisnik
Ministarstvo za Evropske Integracije
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi vodeći partner Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dok su partneri Mott MacDonald Romania S.r.l, Rumunija, Archidata S.r.l, Italija i ISMERI Europa S.r.l, Italija.